Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich chętnych od 5 roku życia bez górnej granicy wiekowej. Pierwszy trening jest treningiem testowym, czyli nie musisz za niego regulować żadnej składki. Dzięki niemu zobaczysz czy jesteś chętny uprawiać kickboxing i zdecydowany, aby dołączyć do klubu. Trenujemy w 4 grupach wiekowych tj. od 5 do 8 roku życia, od 9 do 13 roku życia, od 13 do 15 roku życia i osoby powyżej 16 roku życia. Aktualnie, żadna z grup nie jest wypełniona w pełni więc do każdej serdecznie zapraszamy.

Tabelę treningów znajdziecie w zakładce oferta: https://quickshot.com.pl/oferta/,

tabelę składek: https://quickshot.com.pl/wp-content/uploads/2022/01/Tabela-Skladek-Klubu.pdf.

Ciebie, jako ucznia będzie obowiązywał Regulamin Uczniowski: https://quickshot.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-Uczniowski-24.04.2022-r..odt

a osobę finansującą Twoje uczestnictwo Regulamin Składki Członkowskiej: https://quickshot.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-Skladki-Czlonkowskiej-02.02.2022.pdf

Newsletter