Badania

Badania zgodnie z regulaminem uczniowskim są obowiązkowe. Należy:

  1. Zaopatrzyć się w książeczkę zdrowia sportowca w biurze Klubu.
  2. Udać się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do lekarza sportowego.

Poradnia medycyny sportowej w Częstochowie, znajduje się przy ul. Sobieskiego 7 a. oraz przy Klasztornej 23. 

Badania są ważne przez 1 rok.