Jak wiązać pas?

W kickboxingu stopnie mogą być podzielone na uczniowskie i mistrzowskie, czyli DAN’y. Pierwszy stopień mistrzowski, czyli 1 DAN, symbolizowany jest czarnym pasem. Aby pas nie przeszkadzał w treningu, ważne jest jego odpowiednie zawiązanie.

Pasy odzwierciedlają postęp ucznia w nauce i praktyce kickboxingu. Zdobycie kolejnych kolorów pasów zwykle wiąże się z osiągnięciem określonych celów treningowych i egzaminacyjnych. Wymagania na poszczególne stopnie mogą być dostępne na stronie EGZAMINY W QUICK SHOT’CIE.