Kurs sędziowski zakłada przygotowanie kandydatów na sędziego Quick Shot Kickboxing League. Obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Koszt kursu to 500 zł. Dla członków Klubu z przynajmniej 3 miesięcznym stażem członkowskim, kurs jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować do trenera, do końca marca. Osoby spoza Klubu na adres lukasz.wabnic@quickshot.com.pl.

Plan zajęć:

10,11 kwietnia Środa, Czwartek 17.00 – 19.00 – zajęcia teoretyczne Urząd Stanu Cywilnego sala 24, ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

12 kwietnia Piątek 17.00 – 20.30 – zajęcia praktyczne al. NMP 12 C poziom – 1, 42-200 Częstochowa 

Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznają się z zasadami i regulaminem Quick Shot Kickboxing League, technikami oceny walki, aspektami bezpieczeństwa oraz etyką sędziowania.

Zajęcia prowadził będzie Maciej Wałaziński