Prawo i dokumenty Klubu

Prawo klubu stanowi fundament istnienia naszej organizacji. Dzięki naszej koordynacji mamy możliwość swobodnego rozwoju. Pierwszym krokiem jest złożenie deklaracji członkowskiej, która zobowiązuje Cię do przestrzegania statutu i regulaminów klubu.

Pamiętaj, jeśli postanowisz nas opuścić należy złożyć deklarację wystąpienia.
Regulaminami, których należy przestrzegać to: