Dziękujemy SP 49 za owocną współpracę

Nadszedł ten dzień, po kilku latach owocnej współpracy opuszczamy „szkolne mury”, na rzecz nowego miejsca treningowego.Pragniemy serdecznie podziękować za całą serdeczność, jaka spotykała nas przez cały czas naszej owocnej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie. Dziękujemy Pani Dyrektor Beacie Janus-Lewczyńskiej oraz wszystkim paniom pracującym w Szkole za pomoc, której często … Continued